PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

DENETİM HİZMETLERİ
 
          SPK MEVZUATINCA BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
          SPK Mevzuatı hükümlerince halka açık şirketlerin sürekli bağımsız denetimleri
          Aracı Kurumların Denetimleri
          Yatırım Fonları
          Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
          Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Bağımsız Denetimi
          IFRS/UMS Denetimi
          Özel Denetimler
 
          ÖZEL DENETİMLER
          Sağlık Sektörü
          Medikal Sektörü
          Perakende Sektörü
  
           VERGİ HİZMETLERİ
 
           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
 
          Tam Tasdik Hizmetleri
          KDV İade Hizmetleri
          ÖTV Tecil-Terkin Hizmetleri
          Yatırım İndirimi Tasdiki
          Ödenmiş Sermaye/Sermaye Artırımı Raporları
          Özel Amaçlı Diğer Tasdik Hizmetler
 
          MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
          Kurumsal Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
          Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
          Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Hizmetleri Serbest Bölgeler Uygulama Hizmetleri
          Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı
          Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
          Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
          Revizyon Hizmetleri
          Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
          TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdik Hizmetleri
  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
          YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
          Muhasebe Sistemleri
          İç Denetim Sistemleri
          Maliyet Kontrol Sistemleri
 
          KURUMSAL DANIŞMANLIK
          Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünmeleri
          Yeniden Yapılandırılma (revizyon)
          Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
•     Şirketler Hukuku ve Muhasebesi Danışmanlığı
          Yabancı-Yerli Şirket Kuruluşlar Danışmanlığı